Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsstyrelsen har ett särskilt sektorsansvar, skogsnäringen ett allmänt.

  Begreppet sektorsansvar är uppdelat med ett skarpare sektorsansvar för myndigheterna och ett allmännare för skogsnäringen. Vad betyder det särskilda ansvaret för Skogsstyrelsen? I första hand bör det betyda att Skogsstyrelsen i sin myndighetsutövning skall tillse att gällande lagstiftning efterlevs inte bara av skogsnäringen utan även olika statliga myndigheter.

  Men Skogsstyrelsen verkar inte ta till några särskilda åtgärder mot Naturvårdsverket och länsstyrelserna trots att styrelsen i årtionden redovisat hur deras viltförvaltning leder till omfattande förluster ekonomiskt och miljömässigt. Däremot försöker man ta en allmänt hållen formulering om ett allmänt sektorsansvar till intäkt för att börja konfiskera skogsägarnas mark och rättigheter.
  Det allmänna sektorsansvaret betyder inget annat än att skogsägarna skall göra sitt bästa att följa gällande lagstiftning och det gör de trots det förstörelse Naturvårdsverket och länsstyrelserna ägnar sig åt. Det finns inget i begreppet "allmänt miljöansvar" som säger att skogsägarna skall ge bort sin egendom. Om Riksdagen hade tyckt det hade de stiftat en lag där man beslutade att skogsägarnas egendom skall konfiskeras. Det har Riksdagen inte gjort.

  Skogsstyrelsen bör sluta med sin illegala myndighetsutövning och avregistrera nyckelbiotoperna. Istället bör Skogsstyrelsen kraftsamla på att ta itu med den statliga förvaltning som hindrar skogsägarna från att använda alla trädslag i sitt skogsbruk och som ett led i sitt allmänna sektorsansvar utveckla ett varierat skogsbruk.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang