Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsindustrin grundar sin bojkott på illegal myndighetsutövning.

  Det saknas författningsmässigt stöd för Skogsstyrelsens registreringar av nyckelbiotoper. Dessutom vägrar Skogsstyrelsen att diarieföra sina beslut om registreringar och tillställa skogsägaren sitt beslut med besvärshänvisning. Däremot tillställer Skogsstyrelsen resultaten till Skogsindustrin vars bojkott stöds av Skogsstyrelsen och regeringen. Tjänstemän som utför registreringen saknar tjänstemannaansvar. Lobbyorganisationer utför inventeringar som den ansvarsbefriade tjänstemannen registrerar utan kontroll.

  FSC och skogsindustrin uppträder fullständigt ansvarslöst och grundar sin verksamhet på rena olagligheter och kräver att enskilda skogsägare skall godkänna det i skriftliga avtal.

  Magnus Nilsson måste ha fått en rejäl omgång av "Tillitsdelegationen" eftersom han försvarar Skogsstyrelsens, Regeringens och skogsindustrins agerande.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang