Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Det är staten som orsakar utarmningen av skogen.

  Historien bakom utarmningen börjar med att riksdagen beslutade om en skogspolitik 1979 med långtgående ingrepp i äganderätten där Skogsstyrelsen fick långtgående befogenheter att med tvångsmedel tvinga fram utdikning, avverkning och igenplantering av lågproducerande lövskog med gran, tvångsavverkning av gammal skog mm. Samtidigt infördes reglerad älgjakt där länsstyrelserna och Naturvårdsverket fick i uppdrag att förvalta älgstammen. Dessa åtgärder ledde till kraftig utarmning av skogen som Riksdagen stoppade med ett nytt beslut där skogsvården avreglerades och skogsägaren fick rätt att använda alla trädslag i sitt skogsbruk.
  Men riksdagen avreglerade inte älgjakten vilket ledde till att Naturvårdsverket drog upp en älgstam som fortfarande betar ned allt utom gran i södra Sverige. Det är således staten som ligger bakom utarmningen av skogen.

  I realiteten är nyckelbiotoper ingen bot på utarmningen utan bara ett spel för att skyla Naturvårdsverkets, Skogsstyrelsens och Regeringens katastrofala skogspolitik och försöka lägga skulden på skogsägarna. Eftersom staten ligger bakom utarmningen och vägrar ändra den politik som leder till den är det självklart att staten skall betala. Det gör man i Finland.
  Men ännu bättre och nödvändigt är att avreglera skogspolitiken så att markägaren inte bara får ansvaret utan även möjlighet att sköta skogen så att vi får tillbaka det varierade skogsbruk vi hade innan regleringarna satte igång. Det är bara genom ett varierat skogsbruk mångfalden kan bevaras.

  WWF och skogsindustrin har genom formerna för sitt certifieringssystem spätt på konflikterna. Är det nödvändigt att tvinga skogsägarna att skriva på ett avtal där de ger skogsindustrin rätt att i efterhand föra in nya villkor utan uppsägning och omförhandling? Det gör ju bara den enskilde skogsägaren rättslös. Skulle en VD för ett skogsbolag skriva på ett avtal med motsvarande villkor? Han skulle i så fall få sparken omgående.
  Ett annat villkor är bojkotten av virke från nyckelbiotoper. De flesta nyckelbiotoperna kräver skötsel, bl a gallring och avverkning. Det får skogsägaren göra efter föreskrifter från Skogsstyrelsen. En bojkott av det virket strider mot en av certifieringens grundregler - att skogsvårdslagen skall följas. Certifieringsreglerna är inte genomtänkta utan rena hugskott, från miljöintressen som saknar kunskap om skogsbruk, som skadar nyckelbiotoperna.
  Hur mycket skog skall skyddas? Sverige uppfyller med råge alla krav som ställs av EU. Det saknas laglig grund för att fortsätta konfiskera mark och rättigheter. Dessutom agerar Skogsstyrelsen utan att det finns ekonomiska ramar för staten att fullgöra sina skyldigheter enligt grundlagen. Om detta fortsätter bör statens agerande anmälas till EU-kommissionen för granskning. Statens agerande strider mot vår rätt till skydd av egendom, artskyddsförordningen mm.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang