Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Sverker Liden · Jägmästare

    Hur ser Volvo, Ericsson, LKAB, Skanska på sitt sektorsansvar?

    Varför avkrävs inte Volvo, Ericsson,LKAB Skanska m flera en redovisning av sin syn på sitt sektorsansvar. Förmodligen därför att de inte har en myndighet som anser att den vet bättre än företagen hur verksamheten skall skötas. Det s k sektorsansvaret är ett påhitt av myndigheter som letar möjligheter att mästra skogsägarna.
    Har Skogsstyrelsen Naturvårdsverket och länsstyrelserna något sektoransvar? Förmodligen inte med tanke på hur de missköter sina uppdrag. Länsstyrelserna och Naturvårdsverket bedriver en ekocid mot tallskogen och ädellövskogen och deras ekosystem. Skogsstyrelsen missköter nyckelbiotoper och reservat de konfiskerat och socialiserat. Kan vi få en redovisning från Skogsstyrelsen av hur den ser på statsbyråkratins sektorsansvar.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang