Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  "Frihetsmodellen bygger på folkvett, nyckelbiotoperna är en del av övervakningsstaten.

  "Frihetsmodellen bygger på folkvett medan den illegala registreringen av nyckelbiotoper är ett uttryck för övervakningsstaten. Bakom den illegala registreringen och övervakningsstaten står vänsterpartiet, miljöpartiet, statsbyråkratin och Naturskyddsföreningen vars frivilligkårer rapporterar till Skogsstyrelsen.

  Enligt vår grundlag har medborgarna grundläggande fri- och rättigheter som både lagstiftare och myndigheter måste respektera. Men den ansvarsbefriade statsbyråkratin anser att den kan fatta vilka beslut som helst , det är upp till medborgaren att försvara sina grundläggande fri - och rättigheter han kan och har ekonomiska resurser. Den synen präglar de juridiska tomteverkstäderna i Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet.
  Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet arbetar systematiskt på att försvåra och förhindra markägarna att hävda sina rättigheter bl a genom att hävda att beslut om registrering av en nyckelbiotop inte är ett beslut och inte behöver diarieföras och tillställas markägaren med besvärshänvisning. Avsikten är att göra markägaren rättslös.

  Nu har regeringen tillsatt en särskild tillitsdelegation som skall arbeta med att få medborgarna att tycka det är bra att statsbyråkratin inte längre bryr sig om att följa gällande lagar eller förordningar och inte respekterar våra grundläggande fri- och rättigheter. Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet blir väl ett föredöme i Tillitsdelegationens värld. Varför inte börja följa gällande lagar och förordningar och återinföra ämbetsmannaansvaret med sanktioner för tjänstefel?

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang