Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Sektorsansvaret innebär att både myndigheter och skogsägare skall leva upp till gällande riksdagsbeslut.

  Som framgår av min artikel ovan lever skogsägarna mer än väl upp till sektorsansvaret vad gäller skydd av skog. Det kan man inte säga om statsbyråkratin. Naturvårdsverket och länsstyrelserna motarbetar med miljöministerns goda minne alla försök från skogsägarna att driva ett mer varierat skogsbruk. Vid avregleringen 1994 fick skogsägarna rätt att använda alla trädslag i sitt skogsbruk men det stoppar Naturvårdsverket och länsstyrelserna med sin viltförvaltning. De beslutar om viltstammar som gör det omöjligt att föryngra skogen med annat än gran.
  Trots att Riksdagen år 2010 beslutade om att älgstammen skall vara i balans med ekosystemet är Naturvårdsverket på väg att utplåna viktiga skogsekosystem i södra Sverige. Därför förbjuder Skogsstyrelsen avverkning av äldre tallskog för att rädda ekosystem undan Naturvårdsverkets ekocid. Varför lägger inte Skogsstyrelsen sin energi på att stoppa Naturvårdsverkets inkompetenta och ansvarslösa älgförvaltning.
  Grunden för att bevara skogens mångfald är att det går att bedriva skogsbruk med olika skogstyper och ekosystem. Nyckelbiotoper fyller ingen vettig funktion annat än som markering från statsbyråkratin att den vill ha något att säga till om och bråka om.
  Men orsaken till allt kaos i skyddet av skogen är att regeringen är oförmögen att samordna statsbyråkratin mot de av riksdagen uppsatta målen.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang