Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare, tidigare avdelningschef på Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen saboterar

  Enligt EUs mål skall 20% av skogen skyddas. Enligt en utredning gjord av flera myndigheter skyddas redan 30% i Sverige enligt EUs modell. Om Sverige skulle räkna som England och Tyskland gör skyddar Sverige 58%. Svenskt skogsbruk uppfyller därmed EUs krav med råge och är bäst i klassen.

  Att skogsbruk kan bedrivas på ett bra sätt utan pekpinnar från statsbyråkratin kan inte Skogsstyrelsen acceptera. Därför har Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och WWF hittat på egna extrema krav för att få till en konflikt som kan motivera deras existens. Nyckelbiotopsbegreppet har Skogsstyrelsen hittat på efter det att skogsbruket avreglerats sedan 1979 års skogspolitik i regi av Skogsstyrelsen resulterat i en katastrofal utarmning av skogen. Nyckelbiotopsregistreringen saknar författningsmässigt stöd och står i strid med den av Riksdagen beslutade "Frihetsmodellen". Lägg ner nyckelbiotopsinventeringen och avregistrera de illegala registreringarna.

  Om Skogsstyrelsen vill göra något konstruktivt bör man ta itu med Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas katastrofala älgförvaltning. Där har Skogsstyrelsen samlat in ett gediget material i 30 år utan att konfrontera Naturvårdsverket och miljöministern. Älgförvaltningen strider både mot grundlagens bestämmelser om medborgarnas rätt till skydd av egendom och EUs artskyddsförordning. Ingen myndighet , inte ens Naturvårdsverket, har rätt att bedriva en förvaltning som hotar hela ekosystem på det sätt som man gör genom älgförvaltningen.
  Men det betyder förstås att man måste ta itu med en myndighet som politikerna har gullat med och öst pengar över i årtionden. Då är det mer publikknipande att snylta på de privata skogsägarnas enastående miljöarbete och låtsas att det är Skogsstyrelsen som har åstadkommit nyckelbiotoperna. Nu måste Skogsstyrelsen ta itu med de verkliga problemen och det är de som orsakas av statsbyråkratin.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang