Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Dag Lindgren ·

    Tveksamma procenttal för skydd!

    Referensvärdet för miljöer är generellt satt till 20% av vad det förmodas varit i "förindustriell" tid. Sverige är ensam om att välja detta kriterium och underlaget gör det tveksamt om det verkligen är generellt 20% och inte lägre. De 20%en verkar ristade i sten och ändras inte trots kritiken. I samband med att det beslöts 20% (mer än påtvingat) skulle skyddas till 2020 skattade Regeringen vad skyddet skulle bestå av. Detta har myndigheterna inte respekterat.
    Nu vill EU att 30% skall skyddas. Innan detta värde förs vidare måste det klargöras kriterierna för skydd som gäller i Sverige.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang