Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Generaldirektörernas avbön..

  Generaldirektörerna för Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen gör i veckans Land avbön för sitt processande om de fjällnära skogarna. Enligt domen vinner skogsägarna, i detta fall allmänningen, liksom tidigare på samtliga punkter. Myndigheterna menar att rättsläget är oklart. Då kan myndigheten begära förtydligande av regeringen av hur lagen skall tolkas eller tvinga markägaren starta en process mot staten genom att fatta beslut utan att ha ett ha fått ett klargörande från regeringen. Generaldirektörerna är ansvarsbefriade sedan 1986 och kan inte ställas till ansvar om de fattar beslut som är uppenbart felaktiga och skapar osäkerhet och ekonomiska förluster för medborgarna. Detta är grundbulten i regeringens, miljöministerns och myndigheternas angrepp på skogsägarnas äganderätt. Man vägrar svara på myndigheternas begäran om klargöranden, myndigheterna går vidare med beslut som tvingar skogsägarna att starta processer om de orkar kämpa mot statsbyråkratin i åratal.

  Bakom miljöpartiets fasad av idealitet och välvilja finns en politisk planering som går ut på att missbruka luckor i lagstiftning eller helt enkelt bryta mot reglerna för hur Sverige skall styras för att på det sättet kunna underminera medborgarnas rättigheter. Den urartade styrningen av den offentliga förvaltningen tas nu upp i den pågående grundlagsutredningen. Regeringen som har insikter i hur statsbyråkratin kan utnyttjas har börjat inse att även andra partier kan komma på det. I Sverige har statsbyråkratin en stark självständig ställning som handläggare av löpande ärenden i offentlig förvaltning. Men miljöpartiet och regeringen arbetar systematiskt på att missbruka den självständigheten till att föra ut politiska beslut i myndigheterna för att på så sätt kunna minoritetsregera utan att behöva stöd från Riksdagen. Istället vill man ersätta riksdagen med lobbyorganisationer och processande. De räknar med att medborgarna inte orkar med alla processer eller konstruerar system som är så komplicerade och oklara att det blir svårt att ens reda ut vem som har ansvar eller egentligen fattat olika beslut. I skogspolitiken har regeringen satt detta i system.

  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begär klarläggande av hur artskyddsförordningen skall implementeras. Miljöministern och regeringen vägrar svara. Skogsägarna tvingas starta processer om de vill behålla sin egendom.
  Regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att hitta på grunder för att klassa en skogsmark som nyckelbiotop och ger Skogsstyrelsen i uppdrag att starta inventeringar. Ingen arealmässig begränsning finns eftersom regeringen och Skogsstyrelsen inte ämnar ge ersättning för inskränkningarna. Naturskyddsföreningen är direkt inblandad i den s k myndighetsutövningen. Skogsägaren får inte överklaga besluten eftersom Skogsstyrelsen hävdar att de inte fattar några beslut och vägrar att diarieföra dem.
  Länsstyrelserna och Naturvårdsverkets älgförvaltning orsakar årliga skador för 15-20 miljarder. Skogsstyrelsen lämnar årliga katastrofrapporter och skogen utarmas. Miljö och landsbygdsministrarna vägrar ingripa.

  Moine sammanfattade nyligen i riksdagens hearing om skogspolitiken miljöpartiets och regeringens strategi med ett konstaterande att de små skogsägarna har att välja mellan att ge bort sina rättigheter för ingenting till skogsbolagen eller acceptera att få sin mark och rättigheter konfiskerad eller socialiserad av staten.
  Miljöpartiet och regeringen står bakom statsbyråkratins angrepp på skogsägarnas och medborgarnas rättigheter. Gör C och L det också? Man får det intrycket när man läser direktiven till den sk Skogsutredningen och stillståndet i artskyddsutredningen.
  Riksdagen måste ingripa och ta ett helhetsgrepp på skogs- och viltvårdspolitiken och omedelbart stoppa den laglösa myndighetsutövningen.


Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang