Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsindustrin måste ta ett större ekonomiskt ansvar för sitt certifieringssystem.

  Skogsindustrins certifieringssystem har utvecklats av Världsnaturfonden, skogsindustrin och FSC. De vägrar låta de enskilda skogsägarna, som omfattas av det, delta i förhandlingarna. Utan någon motpart har det blivit lätt att komma överens om stolliga regler. Hit hör att skogsägaren skall tvingas på en regel som ger skogsbolaget rätt att ensidigt föra in nya villkor i certifieringsavtalet utan uppsägning och omförhandling.
  Vidare måste skogsägaren förbinda sig att inte avverka i nyckelbiotoper. Skogsbolagen bojkottar virke från nyckelbiotoper. Men alla nyckelbiotoper måste skötas om inte naturvärdena skall försvinna. Hur detta skall ske beslutar Skogsstyrelsen. Enligt FSC skall myndighetsbeslut efterlevas. Därför är regeln att bojkotta virke från nyckelbiotoper ett brott mot FSCs grundregel.
  Det visar hur illa genomtänkta FSCs regler är.
  Enligt SCAs årsredovisning sparar nu SCA sin egen skog och köper istället virke från de små skogsägarna. Det betyder att inköpskostnaden för virke är lägre än SCAs egen produktionskostnad eller i vart fall så lågt att ledningen har fattat ett strategiskt beslut att inte avverka i egen skog. Det torde stämma med att kostnaderna för importerat virke är dubbelt så höga som kostnaderna för virke som köps från de små skogsägarna. SCA tillämpar monopolprissättning. Trots detta kräver nu SCA , Världsnaturfonden och FSC att de små skogsägarna skall avstå från 10% av mark eller rättigheter för att få leverera virke till dessa låga priser. Är detta rimligt?

  Skogsindustrins och Världsnaturfondens krav på de små skogsägarna är orimliga. Skogsindustrin gör miljardvinster medan skogsägarna får så låga priser att SCA inte vill avverka hela tillväxten på sin egen skog. Hur kan WWF med Kungen i spetsen i det läget kräva att skogsägarna skall betala för skogsindustrins certifieringskostnader. Det klara den ju lätt själv. Enligt årsredovisningen är SCA självförsörjande till 50% med eget virke. Då är det ytterligare 50% av virkesfångsten som kräver avsättningar. Det klarar SCA lätt med egen mark eftersom bolaget äger långt över 2 miljoner ha. Skogsarealen är lika stor som hela Belgien. Så ser det ut för de flesta skogsbolagen. Man klarar lätt att uppfylla certifieringskraven med den egna skogen. Att jaga enskilda skogsägare för att de med den usla betalningen för virket dessutom skall betala skogsindustrins certifieringskostnader är orimligt.

  Kungen bör vid nästa möte i WWF kräva att skogsbolagen tar ansvar för och betalar för sin certifiering. Han har en mäktig företrädare med sig i WWFs förtroenderåd , nämligen finansmannen Marcus Wallenberg , med stora intressen i STORA-ENSO. Det är dags att Kungen kräver att Skogsindustrin gör rätt för sig och slutar jaga de små skogsägarna med orimliga avtalskrav, usla virkespriser och oskäliga krav på de små skogsägarnas mark och rättigheter. Skogsindustrin och WWF skall inte uppträda som banankompanierna i Sydamerika förra århundradet.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang