Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Miljöpartiet och Moine skapar problem som de sedan kräver politiska ingrepp i äganderätten för att lösa.

  För ett tag sedan anordnade Miljöpartiet en hearing om miljöproblemen i skogen och hur de borde lösas. Orsaken till utarmningen av skogen är bl a Naturvårdsverkets älgförvaltning och den omfattande granplantering den orsakar och miljöminister Lövins vägran att ingripa mot Naturvårdsverket.

  Men istället för att diskutera orsakerna till problemen och en utvärdering av den politik som förts av Naturvårdsverket , länsstyrelserna och Skogsstyrelsen diskuterades vilka olika åtgärder som skulle vidtas mot skogsägarna. Populärast verkade konfiskation och socialisering av skogsägarnas mark och rättigheter vara hos Miljöpartiet och myndigheterna.

  En enkel och effektiv metod skulle istället vara att börja reglera även jakten på älg utifrån ett bevarandeperspektiv dvs att Naturvårdsverket beslutar om en lägstanivå på älgstammen bl a med hänsyn till dess hot mot andra djurarter och hela ekosystem, och därefter avreglera älgjakten så att skogsägaren skulle kunna anpassa älgstammen till det skogsbruk han vill bedriva.

  Det vägrar Naturvårdsverket som anser att det är viktigare med en tät älgstam för nöjesjakt än ekologisk balans i skogen. När skall Moine överge sitt dubbelspel och på allvar göra en insats för skogens mångfald och ta itu med Naturvårdsverkets lögnaktiga älgförvaltning? När skall Moine kräva att Naturvårdsverket skall upphöra med att prioritera nöjesjakt framför ekologisk balans i skogen?

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang