Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Rödlistan är inte trovärdig.

  Rödlistan konstruerad för att kunna manipuleras för politiska syften. Det sker genom att man tar in arter i flera olika klasser för att sedan kunna hävda att en art finns med på rödlistan och måste skyddas på olika sätt. Men ibland kan syftet med skyddet vara att hålla onormalt stora stammar för en omfattande nöjesjakt. Därför bör rödlistan läsas med en stor nypa salt. Att den har sitt säte på Lansbruksuniversitetet är ingen garanti för att den ger en objektiv bild av olika viltstammar. Statliga institutioner är ingen garanti för att fakta är pålitliga. De flesta myndigheterna styrs numera av politiska värderingar. Ett exempel är älgenförvaltningen.
  Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas älgförvaltning har orsakar en långtgående utarmning av skogen genom älgens selektiva betning av olika trädslag. Naturvårdsverkets älgförvaltning har lett till att vi i årtionden har haft en älgstam som är 5 ggr tätare än den kanadensiska och, i södra Sverige, 3 ggr tätare än den finska. I praktiken har älgstammen ökats upp tills den lever på svältgränsen och betar ned alla trädslag utom gran och glasbjörk.
  Nu har älgstammen börjat minska mer beroende på svält med åtföljande låga reproduktionstal än jakt men fortfarande är den dubbelt så tät som den finska. När älgstammen minskar förs den upp på rödlistan och Jägareförbundet startar kampanjen "Rädda älgen". Jägareförbundets viltstrateg är anställd på Lantbruksuniversitetet.
  I verkligheten, och om Naturvårdsverket skulle efterleva Riksdagens beslut om en älgstam i balans, borde älgstammen omedelbart halveras ned till finsk nivå.Det vägrar Naturvårdsverket eftersom Jägareförbundet hör till Naturvårdsverkets hov av lobbyorganisationer och tilldelas hundratals miljoner årligen utan upphandling.
  Naturvårdsverket och Jägareförbundet utnyttjar således "Rödlistan för rent vilseledande information till allmänheten som, i god tro, tror att en plats i någon klass på rödlistan betyder att en art är hotad. Mer trovärdig än så här är inte rödlistan. Den är ett politiskt propagandainstrument som manipuleras av olika myndigheter och lobbygrupper.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang