Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Länsstyrelserna stoppar färdigplanerade projekt för bredbandsutbyggnad.

  Att bygga ut bredbandet är förmodligen det viktigaste projektet för utvecklingen av landsbygden. Den finansieras till hälften av de boende på landsbygden medan resten kommer från staten. Från de statliga medlen finansieras också bidrag till hagmarker. Nu har det uppstått konkurrens om pengarna i den gemensamma potten och länsstyrelsen hat valt att stoppa handläggningen och besluten om bredbandsutbyggnaden för att ge mer pengar till bevarandet av hagmarker. Samtidigt måste skattebetalarna betala för permitteringar och andra stöd till företagen för att de inte skall gå i konkurs.
  Staten stoppar investeringar i infrastruktur där brukarna är villiga att betala hälften och ger bidrag till företagen som skulle bygga bredbanden så att de inte skall gå i konkurs. Bredbandsprojekten är färdigplanerade av till sor del frivilliga arbetsinsatser som bygger bl a på att markägare ställer upp på intrång på deras mark utan ersättning. De frivilliga insatserna har genomfört en process som skulle ta staten åratal att genomföra.
  Hur klyftigt är detta? Varför ser inte statsbyråkratin det som är uppenbart för alla andra? Regeringen vägrar att ställa upp med en finansiering på 20 miljarder för att bygga färdigt bredbandet men är beredd att finansiera en olönsam järnväg med 2-300 miljarder och betala företagsstöd till de företag som skulle kunna bygga ut bredbandet.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang