Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Skogsutredningen är bara en partsinlaga från statsbyråkratin.

  Det är svårt att tillmäta den s k Skogsutredningen någon större betydelse än som en partsinlaga från statsbyråkratin. Konflikten om hur skyddet av skog skall utformas står mellan ett avreglerat och variationsrikt skogsbruk och ett industriskogsbruk reglerat av staten och skogsindustrin.
  I den s k Skogsutredningen för planekonomerna från statsbyråkratin, de statsfinansierade ideella organisationerna och skogsindustrin fram sin variant.
  Den består i en uppdelning av skogen i en areal för industriellt skogsbruk och en areal utan aktivt skogsbruk. Det ger ingen mångfald bara en kostsam lekstuga för staten som inte ens klarar att sköta de arealer som redan är avsatta. Även avsatta arealer måste skötas om de skall behålla sin mångfald på samma sätt som hagar måste betas om deras värde skall bestå.
  Vare sig statens nyckelbiotoper eller skogsindustrins certifierade arealer uppmuntrar till ett variationsrikt skogsbruk. Man bara försöker tvinga skogsägarna att avsätta arealer utan ide om vad det skall tjäna till.
  De politiska partierna bör se till att det tas ett omtag och att 1994 ärs skogspolitik utvecklas vidare utan den skadliga statliga styrningen och skogsindustrins industriskogsbruk.
  Gör en förutsättningslös utredning av innebörden av skydd av skog. Begreppet behöver inte alls innebära att skogsbruk inte kan bedrivas på arealerna.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang