Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare

  Gör ett omtag och tillsätt en parlamentarisk utredning.

  Miljöpartiets och regeringens taktik att lägga ut utredningsuppdrag på skogsområdet hos olika delar av statsbyråkratin och stoppa utvärderingar av den hittills förda skogspolitiken för att få fram utredningsunderlag som passar den egna uppfattningen är alltför genomskinlig. Dessutom bygger den på olaglig myndighetsutövning genomdriven av statstjänstemän utan tjänsteansvar. Det är inte för inte planeringschefen i miljödepartementet tidigare har ägnat sig åt att organisera attacker på kärnkraftverk. Nu gäller attacken skogsägarnas rätt till skydd av egendom,
  Det är dags att riksdagen genomdriver ett samlad utredning av skogspolitiken och utvärderar effekterna av alla statliga regleringar av skogsvård och jakt som staplats på varandra i 40 år. Utarmningen av skogen är till stor del en effekt av samarbetet mellan staten och skogsindustrin med en blandning av planhushållning och industrialisering av skogsbruket.
  Vilket samband finns mellan 1979 års skogspolitik med tvångsavverkning av bondeskogen, 5:3-program mm och utarmningen av skogen?
  Vilket samband finns mellan den statliga viltförvaltningen med dess abnormt täta viltstammar och utarmningen av skogen?
  Varför används inte staten skogsinnehav till att bedriva ett skogsbruk som främjar mångfald?
  Varför tillåts Jägareförbundet och Naturvårdsverket styra forskningen på SLU så att all vettig forskning om orsakerna till utarmningen stoppas?
  Hur skall kravet på skydd av skog tolkas? Fn avsätts känsliga biotoper, lämnas utan skötsel och förstörs.
  Varför stoppar miljöministern och regeringen utredning av implementeringen av EUs artskyddsbestämmelser i Sverige?
  Osv, osv
  Riksdagens olika partier måste nu visa att man bryr sig mer om medborgarna än myndigheterna och statsbyråkratin.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang