Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Ingen art som funnits i Sverige de sista seklen är utdöd

  Inte en enda art som funnits i Sverige i modern tid är globalt utdöd. En stor del av de som av artdatabanken tidigare kategoriserats som nationellt utdöda har återuppstått. Antalet arter i Sverige är nu större än någonsin förut. Visst skall vi söka bevara arter, miljöer och andra naturvärden men det är långtifrån så kritiskt som miljörörelsen systematiskt söker trumfa in, Erland nämner vitryggen som jag faktiskt skrivit om tidigare i träden. Om kraven för dess "bevarande" med säg 50 häckande par hade stämt med vad ornitologerna framförde resulterande i åtgärder sista 30 åren för säg 30 år sedan hade den säkert varit "räddad" eller nära räddning idag.
  De som utger sig för att vara biologiskt kunniga måste inse att det är en grön lögn med ett land utan många rödlistade arter. Det är av propagandistiska skäl detta ihållande förs vidare. Om riksdagen nu beslutat det är det pga det politiska spelet och inte en allvarligt menad målsättning.
  Jag kritiserar att så liten andel av ny skyddad areal förläggs söder om 60e breddgraden för att nå nationella arealkrav.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang