Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Anders Pettersson ·

    Sällsynta arter i nordväst

    Hur skulle situationen se ut om låt säga 100 år för de arter som E L räknar upp om skogsbruket las ner Omgående i nv Sverige? Skulle den nationella överlevnaden för samtliga vara tryggad i stabila populationer? Skulle tex Hårig Skrovellav vara talrikt förekommande i framtiden?
    Det måste givetvis sparas skog även för sällsynta arter med kontinuitetsbehov eller för de med speciella geografiska krav, frågan är bara i vilken omfattning. Det finns fortfarande stora intakta landskap i nordväst, framför allt i den fjällnära området. Det vore intressant att göra en noggrann systematisk artinventering i dessa delar för att få en överblick över ovanliga arters frekvens. Jag är i alla fall övertygad om att drömmen om alla inom landet förekommande arters perfekta existens i livskraftiga populationer är just en dröm som aldrig kommer att bli sann. Vad än vi gör eller rättare sagt inte gör.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang