Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Erland Lindblad · Biolog

    Norra Sverige

    De utdöda arterna är toppen på isberget av landets hotade/rödlistade arter och är naturligtvis relevanta i sammanhanget. För den som är intresserad kommer här även några exempel på akut hotade arter i norra Sverige: Storporig brandticka, vedtrådmossa, vitryggig hackspett, barrskogslavfly, sibiriskt lundfly, liten kandelabersvamp, citronporing, dvärgblylav, hårig skrovellav, jättesköldlav och blylavsknagg. Detta är arter som löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid (Artdatabanken).

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang