Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Erik Pihl · Tekn. Dr., Energi och miljö

  Nyckelbiotoper har betydelse för regler

  Det är väldigt märkligt att Herman försvarar beslutet om att sluta med inventeringar av nyckelbiotoper. Även om det inte är lagkrav så är ett av de skarpaste reglerna inom FSC, den största skogsmärkningen, att nyckelbiotoper inte får avverkas. Känner inte Skogsstyrelsens GD till detta?
  https://se.fsc.org/se-se/om-fsc/vanliga-frgor-och-svar/5-fr-fsc-skogsgare-avverka-nyckelbiotoper

  Sedan så är det inte alltid att det följs, en del nyckelbiotoper avverkas trots att det finns flera rödlistade arter, trots miljöorganisationers protester och trots att det bryter mot de regler som skogsbolagen bör följa när de är FSC-certifierade.

  Men om nu Skogsstyrelsen vill sluta med inventeringen får gärna Herman förklara hur myndigheten tänker dokumentera och skydda skog, så att Sverige kan nå miljömålen för biodiversitet och vårt internationella åtagande att skydda 17% av biologiskt värdefull mark enl Nagoya-avtal.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang