Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Anders Pettersson ·

    Har skogsbruk utrotat de arter du räknar upp?

    Vad är vitsen med att räkna upp några extremt sällsynta arter som antagligen försvunnit därför att de befunnit sig på den yttersta gränsen av sitt utbredningsområde eller pga att de är mycket svårfunna? Idéer om att skogsbruket i nordväst förstört lokaler för dessa så att de dött ut redan för 60-70 år sedan känns inte särskilt realistiska. Missförstå mig inte. Det behövs avsättas orörda områden i både i nordväst och på andra ställen i Sverige. Hur mycket som är en biologisk korrekt nivå får vi dock inget svar på inom överskådlig tid. Det är inte heller det mest intressanta eftersom det alltid måste tas hänsyn till andra värden i samhället. Politiken har till uppgift att vikta värden mot varandra. De med starka särintressen inom naturvård håller förstås inte med om ett sådant synsätt. Jag anser att det är den globala mångfalden som är allra viktigast att värna och inte den nationella eller regionala. Det gäller särskilt i naturligt artfattiga nordligt boreala skogar med mycket få endemiska arter. I nordväst lutar det stark åt att ickebrukandet kommer att stabiliseras på 20-30 %. Lokalt inom nordvästregionen kommer stora landskap att ha det dubbla bevarandet eller mer. Det tycker jag får räcka. Globalt mångfaldsarbete bör däremot effektiviseras omgående.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang