Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Okritskt åberopande av rödlistan ger missvisande resultat

  Tack Erland för att du svarar med uppgifter som kan granskas!
  Har du analyserat att Skogsstyrelsen tycker du blandar ihop begreppen?
  Jag har gått igenom alla utdöda skogsarter sedan 1950
  Genomgången börjar "Analys och lista för de 19 skogsarter som dött ut senast. Artutdöende verkar ett mindre problem i norr."
  http://downto.dagli.se/?p=184 artutdöendet är mycket lägre sedan 1970. Prognoserna på utdöende är dålig och huvuddelen av de akut hotade arterna blir mindre hotade femton år senare samtidigt som en stor del av de utdöda arterna återuppstär från de döda. De slutsatser Erland drar från rödlistan är missvisande.
  Mats reflektioner instämmer jag i. Även artdatabanken framförde vid min fråga förbättringar i naturvården som möjlig delförklaring till att de hotade arterna inte dör ut tillnärmelsevis så snabbt som de skulle om de följde sannolikheterna i rödlistan.

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang