Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Utdöda skogsarter??

  Min analys på http://downto.dagli.se/?p=196 Inleds med
  "Modernt skogsbruk spelar en förhållandevis liten och indirekt roll i artutdöendet. Rödlisteläget är något bättre för skogen och skogsbrukets arter än annorstädes. Hotet mot arterna är störst i en förhållandesvis liten del av skogen."
  Analysen stödjer inte debattartikeln. Tillståndet i skogen är inte allvarligt och förvärras inte.
  Allmänt tycker jag det är sorgligt att det inte finns en seriösare debatt.
  Att människan förändrat naturen och att dessa för en del arter fått stora konsekvenser råder ingen tvekan om men det är inte möjligt att göra allt ogjort, det är vackert så att tillståndet i de flesta avseenden inte försämras i den svenska skogen även om den ändras.
  För den svarta storken bör den börja med en seriös kostnadsberäkning vad det kostar att få tillbaks den svarta storken, jag tror det är bättre användning av dessa medel att något öka det formella skyddet i södra Sverige t ex att staten köper in och skyddar några frivilliga avsättningar.
  Att kostnaderna blir svindlande och att ornitologerna är dåliga på att precisera vad som behövs visas av att den vitryggiga inte återetablerat sig i Sverige (inte nått 50 häckande par) trots enorma samordnade satsningar av många sektorer under lång tid som enligt kalkylerna för några decennier sedan skulle nätt målet.
  Själv bor jag nära nya vitryggsobs och har passerat 60 m från platsen för den sista häckningen i regionen några gånger sista åren. Dessa observationer har haft stor betydelse för stadsplaneringen (som ju ofta blir trög av många orsaker men naturvårdsöverväganden och restriktioner bidrar starkt)

Läs altinget.se gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang