Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • James Brocka · Partisekreterare, Socialliberalerna

  Proaktiv individanpassad undervisning, i enlighet med Skollagen. (Inte bara i teorin.)

  Konklusion: Samtliga Sveriges elever kan höja sin kunskapsnivå med proaktiva insatser. Betyg är postaktivt verktyg och ett trubbigt sådant.

  Man kommer även själv fram till denna slutsats:
  Stödåtgärderna sattes då in sista året i högstadiet. Det var alldeles för sent. Eleverna hade då inte tillräckligt med tid att nå grundskolans kunskapsmål.

  Alltså är det inte betyg som avgör utan hur man säkerställer förutsättningarna att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett adekvat sätt, inte bara kortsiktigt för ett läxförhör e.dyl.

  Behöver vi betyg utifrån dagens modell där alla har rätt till gymnasial utbildning?

  Tidiga insatser är avgörande för att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang