Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Conny Gustavsson · Nationella Innovatörsrådet

  Innovation Sverige i kris

  Våra politiker i Sverige har inte satt sig in i innovatörernas problematik eller genomfört några åtgärder för att innovatörer och uppfinnare i Sverige skall få samma höga status som i övriga Europa, US och Asien. Detta avspeglas även i Regeringens innovationsråd då innovatörerna inte finns representerade.

  Ordet ’innovation’ är sedan ett decennium oerhört centralt i samhället. Alla regeringar, företag, kommuner, landsting mfl satsar på ’innovation’. Men den av forskarvärlden upprätthållna missuppfattningen om innovationers ursprung kostar statsbudgeten 10-tals miljarder och får som resultat att Sverige backar i industriell tillväxt och därmed välfärd. Och att de individuella innovatörer/uppfinnare som historiskt alltid varit ursprungen till storföretag som Ericsson, ABB, AGA, SKF mfl mfl försvinner. I bästa fall utomlands, (i sämsta fall helt och hållet).

  Ska Sverige återta vår höga industriella konkurrenskraft, måste stödet till utveckling av nya produkter, metoder och system hitta fram till de som levererar desamma.

  Sveriges välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av innovation/uppfinningar som legat till grund för industriföretag som blivit stora och därmed skapat stora värden i sysselsättning och exportinkomster.

  I en allt mer globaliserad värld med ökande konkurrens finns bara två sätt för Sverige att hävda sig; genom att utveckla nya produkter baserade på nya teknologier eller genom att konkurrera med låga priser och billigaste produktion. Det senare är inget alternativ för Sverige.

  Sverige måste därför vara ett land där innovation/uppfinningar kan ligga till grund för nya företag, som tillåts växa och ge upphov till arbetstillfällen. En förutsättning är att de innovatörer/uppfinnare som utvecklar de nya teknologierna ges möjlighet att verka och försörja sig på sitt arbete - även i Sverige.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang