Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Bort från fossilt

  Min uppfattning är att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa mer på bevarande av skog än vad som görs. Det är inte så trovärdigt att människor som lever på det visar det med hypotetiska kalkyler. Vore det lönsamt skulle samhället satsa än mer på naturvård. Men uppfattning är att vi inte bör satsa mer på skoglig naturvård och bevarande än vi gör eftersom de ytterligare problem det skapar är lika stora som marginalnyttan.
  Men det är mycket viktigt att komma ur fossilsamhället!! Ett omfattande utnyttjande av skogens fytosyntes hjälper oss i detta och skall stimuleras!

  Men när utsläppsrätter blir tillräckligt dyra kan de kanske betala för att inte avverka skog.

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang