Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Lasse Wikars · Entomolog

    Skogliga värdetrakter en bra början

    Bra inlägg. Det är bara att hålla med om att landskapsperspektivet måste lyftas upp betydligt mer för att vi ska lyckas med balansstycket att ha ett intensivt skogsbruk och samtidigt bevara skogens övriga värden. All naturvårdsforskning pekar på att en stor andel riktig skog över stora arealer behövs för att många av skogens arter ska överleva långsiktigt. Och för att inte tala om upplevelsevärdena, idag får man magont när man rör sig i det sargade skogslandskapet. De skogliga värdetrakter som tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen under det 00-talet, och som nu är under revision, är en viktig del i arbetet med grön infrastruktur. Tyvärr är landskapsansatsen inom FSC, med krav på ekologiska landskapsplaner hos större markägare, förvånansvärt svag. Här, om någonstans, kan ju ett effektivt arbete med att skapa livskraftiga landskap ske. Men tyvärr är nivåerna på hänsyn inom FSC alldeles för låg i relation till intensiteten i brukandet. Förhoppningsvis kan de 5 % "alternativt skogsbruk" i den kommande skogsbruksstandarden, och som kan inkludera allt från kontinuitetsskogsbruk till rena avsättningar, vara en viktig del i att skapa mer bärkraftiga landskap. Men många mer styrmedel skulle behövas, inte minst på enskilt ägd mark.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang