Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Johan Moberg · Naturvårdsbiolog

  Vi kan inte vänta

  IPBES har talat sitt tydliga språk - vi har inte lång tid på oss att ställa om samhället om vi inte skall förlora mellan ½ - 1 miljon arter globalt.

  Vem kan räkna upp ens ½ miljon arter?

  Över 2 000 skogslevande arter hotas av det svenska kalhyggesbruket. Vem kan räkna upp 2 000 arter ens?

  Hotet är kalhyggesbruket som tagit över 60 % av svensk skogsmark i besittning och omvandlat dessa 60 % till kalhyggen och monokulturella planteringar, känsliga för skadeorganismer, bränder och stormfällningar.

  Det är klart, många av de arter som hotas nationellt finns på andra håll i världen, men om inte vi i Sverige kan ta ansvar för 2 000 hotade arter, kan vi då räkna med att Finland och Ryssland gör det? Skall vi bara ha fungerande ekosystem i andra länder?

  Ekosystemen bidrar så klart med en mängd tjänster såsom kolinlagring i marken (avbryts vid en kalavverkning), vattenreglering, stormtålighet, tålighet mot skadeorganismer, bränsle, mat, rekreation, turism och så vidare.

  En virkesåker på 60 % av skogsytan har en tjänst - virke. Och det gagnar inte lokalsamhället.

  Vi behöver inte vänta till 2021 för vi har vetat i några årtionden att vi inte kommer att uppnå målen om vi inte ställer om skogsbruket och skyddar mer mark. Det är ett faktum som forskningen varit medveten om.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang