Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Göran Rönning · Skoglig debattör

  Dag Lindgren manipulerar sanningen!

  Vi kan inte vänta för att se om vi når miljömålet 2020, det vill säga om två månader, för det gör vi ju inte - det vet vi redan. Pensionären före detta professorn Lindgrens taktik är naturligtvis att sprida tvivel. Han vet mycket väl att skogsnäringen inte alls har gjort några framsteg i att nå Miljömålet Levande skogar, och ett Rikt växt och djurliv. Verkligheten är faktiskt tvärt om. ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruks Universitet rödlista är nu ännu längre, än föregående år. Ännu fler aret är hotade av det industrilaserade storskogsmissbrukets metoder. Och det vet pensionerade professorn Lindgren mycket väl. Hans Perceptionsstyrning handlar enbart om att försöka påverka människors " känslor, avsikter , och verklighetsbild" genom att förmedla eller dölja utvald information. Avsiktliga och systematiska försök att forma intryck, manipulera uppfattningar och styra beteenden för att uppnå en respons som uppfyller skogsindustrins innersta önskande syfte, nämligen tankemässiga förvrängningar.

  Skogsnäringen sätter spår på miljontals hektar. Vem som helst kan granska den, med det är få som granskar. Skogsnäringens historia präglas av respektlöshet mot näringens naturgivna förutsättningar, träden, de andra varelserna, naturens hela rikedom. Man tyckte att lövved var värdelös och sprutade Hormoslyr över ungskogarna.
  Sedan blev lövved en bristvara.
  För att skynda på föryngringarna på kalhyggena plöjde man, backe upp och backe ned. Jordmassor spolades bort. Bäckar fylldes med grus och bråte.
  Skogsnäringen trodde att skog med bara en art gav mest virke, men på de flesta marker ger blandskog mer.
  Skogsnäringen trodde att plantering gav ny skog. Majoriteten av de plantorna som kom upp var dock självsådda, inte planterade.
  Trädplantor odlades i små papperskrukor. Rötterna växte i spiral. När trädet blev större kunde rötterna strypa sig själva. Det kallades rotsnurr.
  Skogsnäringen påstår att kalhyggesbruk är den lönsammaste metoden, men det har aldrig bevisats.
  Skogsnäringen betraktar naturen som mindervärdig. Naturvård ses som intrång i dess maktsfär, och bekämpas med näringens hela ekonomiska övermakt.

  Skogsnäringen styr Skogsstyrelsen, trots att maktförhållandet borde var det omvända.

  En ny lagstiftning i skogen bör ta ifrån skogsnäringen rätten att hugga var, vad och hur den vill. Skogsnäringen bör tvingas att be om lov, som andra exploatörer, annars tar naturskogen helt slut...

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang