Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Dag Lindgren ·

    Vänta med diskussionen till 2021

    Vänta till 2021 med att diskutera behovet! Då vet vi hur väl Sverige lyckats med att gå mot att genomföra "landskapsmålen" till 2020 "År 2020 ska minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden vara (…) bevarade genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder som också är väl integrerade i omgivande landskap." Har väsentliga framsteg gjorts mot detta mål behövs inte genomgripande ändringar i landskapsstyrnigsmekanismerna som lätt blir administrativt svårhanterliga och icke förankrade hos de viktiga markägarna.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang