Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Skogshatten · Skogsmästare

    Apropå piska och morot.

    Tron på moroten istället för piskan är stor hos många privata skogsägare, och en stor del av dessa är också ansvarsfulla och kunniga skogsägare som själva bestämmer vad som ska göras i sin egen skog. Dessvärre gäller inte det det för den andra halvan av skogsägare som består av bolag och stat/kommun/kyrka m.fl. Dessa förvaltas av tjänstemän som har ett uppdrag att redovisa tillräckligt stor vinst till sina ägare. Den uppgiften uppfattas av dessa tjänstemän som mycket större och viktigare än en rik natur. Därför lägger de sin naturvård på miniminivån, ibland lite över, men ofta lite under för att få högsta möjliga avkastning. En del av de privata skogsägarna överlåter skötseln till skogsägarföreningen eller till andra konsultföretag i branschen, vars tjänstemän gör likadant som bolagens, d.v.s. minsta möjliga naturvård. Resultatet blir att betydligt mer än hälften av skogen sköts inte ansvarsfullt för naturvård och biologisk mångfald.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang