Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Naturskyddsföreningens politike

  Tidigare fanns det en skogsvärdsstyrelse i varje län under länsstyrelsen, sedan fick skogsstyrelsen kontroll över de flesta skogliga ärenden även om samråd ibland förutsattes. Skogsstyrelsen har hand om både produktions och miljösidan. Domstol har förklarat att Skogsstyrelsen kan fatta beslut i artskyddsrelaterade ärenden i skogen. Skogsstyrelsen inledde ett program för nyckelbiotopsinventering som lades ned när Riksdagen vägrade finansiera det. Naturligt Skogsstyrelsen då gör omtänk. Men Naturskyddsföreningen vill nu låta pendel slå tillbaks och omyndigförklara Skogsstyrelsen i miljöfrågor och därmed öka fokuseringen på produktionsfrågor.
  Skogsägare eller skogsindustri är inte representerat i Skogsstyrelsens styrelse medan nuvarande ordf i WWF och förutvarande ordf i Naturskyddsföreningen sitter i styrelsen. Således övervikt för miljö contra produktion.
  Naturskyddsföreningen vill inte vara med i skogscertifieringsprocessen utan föredrar att kritisera utifrån och därigenom minska värdet av certifieringen.
  Vad jag förstår VILL Naturskyddsföreningen inte vara med i de grupper som bereder förslag i Skogsstyrelsens regi utan komma in efteråt och såga förslagen.
  Mitt intryck är att Naturskyddsföreningen sedan 40 år i ökande grad verkat för polarisering istället för dialog.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang