Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Mats S Johansson ·

  Piskan eller moroten?

  Naturskyddsföreningens tro på att piskan är effektivare än moroten är antagligen det allvarligaste hotet vi har mot svensk natur och biologisk mångfald. Om Johanna hade drivit frågor som: ”Hur belönar man dem som sköter sin skog på ett långsiktigt bärkraftigt sätt?” lika aktivt och kreativt som när hon kallar alla miljöskatter som inte är lika höga som den högsta för ”subventioneringar” är jag övertygad om att vi uppnått betydligt fler av våra miljömål och det betydligt snabbare.
  Under tiden som Naturskyddsföreningen centralt, som Johanna påstår här, deltar aktivt i diverse konstruktiva ”dialoger”, måste de skogsägare som vårdat sin skog genom generationer vara beredda att få sin egendom ”beslagtagen” efter att en av Johannas lokala medlemmar har hittat spår av en tjäderlek, eller en lavskrika, någon kilometer från en planerad avveckling.
  Gång på gång ser vi det samma. Konstruktiva, enligt eget utsago, ”dialoger” på central nivå och konfrontation och överklaganden på regional och lokal nivå. Det vi ser är den moderna Naturskyddsföreningen där det har blivit viktigare att, med symbolfrågor och symbolarter, värva nya medlemmar än att samarbeta med resten av samhället för att nå våra miljömål.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang