Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Mats Andersson · Skattebetalare

    Civilsamhället är skilt från staten

    En organisation inom civilsamhället upphör att vara en del av civilsamhället i den stund organisationen tar emot pengar från staten. Den kan inte heller ses som ideell.

    Från Nationalencyklopedin:"Civilsamhälle, samlande beteckning för den sfär i demokratiska samhällen som består av frivilliga sammanslutningar mellan individer (folkrörelser, olika typer av föreningar, trossamfund med mera) som är självständiga från staten."

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang