Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Bo Nyström ·

    Låt staten ta över!

    All denna byråkrati är slöseri med våra skattepengar och gemensamma resurser. Låt staten ha hand om huvudmannaskapet även på samhällets lokala och regionala nivå. Vi kan ha kvar lokala och regionala val och organ, men ta bort deras beskattningsrätt och låt dem i stället agera inom den ram som staten sätter upp. Det känns väldigt orationellt med dagens tre nivåer (med bristande samordning och samarbete) som med sina jätteorganisationer drar i våra inkomster.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang