Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    I brist på sakargument

    Skogsbrukaren och propagandisten Anders Pettersson kan inte bemöta mina sakargument med ett enda exempel... belysande fall av bristande insikt i vetenskaplighet. Men det är inte förvånande - skogsetablissemanget har aldrig haft några ambitioner att redovisa sina argument byggda på erfarenhet och vetenskapliga konsensus.

    Skogsnäringens historia präglas av respektlöshet mot näringens naturgivna förutsättningar, träden, de andra varelserna, naturels hela rikedom....

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang