Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning · Skoglig debattör

    Lögnpropaganda skall bemötas med de medel den är värd

    Skogsbrukaren och propagandisten Anders Pettersson rabiata uttalande om den fjällnära skogen, den biologiska hotade mångfalden, nyckelbiotoperna, lavskrikan, tjädern och alla andra arter som hotas av det skövlande skogsbruket, negligeras systematiskt av Anders Pettersson. Det är en listigt uträknande strategi från skogsnäringen, nämligen att som ett mantra förneka alla problemen. Det kallas Faktaresistens. Faktaresistens producerar " människor" "skogsnäringen" som är immuna mot alla former av verifierbara fakta.
    Känslorna är faktaresistensens främsta bundsförvant. Den appellerar till det som känns rätt, inte vad som är sant. ( Skogsbrukaren Petterssons argumentation om fjällnära urskogar) Den riktigt försåtliga faktaresistensen vävs in i bevisbara fakta, svår att skära ut och bevisa som lögn. Faktaresistensens största energikälla är fräckheten. Att med berått mod introducera en lögn förklädd som sanning i en debatt, med vetskap om att motdebattören har svårt att avslöja lögnen. Det behövs bara några få sådana elaka skogsnäringslögner alla Pettersson virus i systemet, sedan sprider sig lögnerna av sig själv. En ekokammare uppstår där skogsnäringens lögner stutsar runt så många gånger att den till slut inte kan urskiljas från fakta....

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang