Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Anders Pettersson ·

    Vad är hållbart?

    Vinsten är tveksam med att Greenpeace förenklar problemen på det sätt man gör i den här artikeln. Begreppet hållbarhet är mångfacetterat. Att skapa ett samhälle som man kan kalla hållbart ur alla aspekter låter sig knappast göras. Det finns därför ingen enhetlig färdplan med ett färdigt åtgärdspaket som leder till den perfekta hållbara. Sedan är det viktigt att fundera över om det är optimal hållbarhet på nationell eller internationell nivå som man ska sträva efter. Beroende på hur man ser på det skulle nationella mål och åtgärder kunna bli olika. För mig är internationellt relaterad hållbarhet överordnad.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang