Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Anders Pettersson · Skogsbrukare

    Samsad debatt

    Ibland får man glädjas åt det lilla. Denna gång att Göran Rönning verkar ha blivit något hövligare tonen. Visserligen har förändringen skett från en extremnivå där en del av hans uttalanden genom åren nästan kunnat bli föremål för juridisk prövning. Hoppas att GR kan hålla denna mognare nivå nu. Trots allt handlar hans och tex Dag L:s (och även mina) meningsskiljaktigheter i grunden om proportionerna mellan hur mycket skog som vi anser behöver avsättas för biologisk mångfald i relation till andra värden.
    Imorgon införs troligen en replik från mig på Sten B Nilssons artikel. Då skulle jag bli mycket glad om GR, ifall han önskar kommentera vad jag skrivit, skulle kunna använda en värdig ton med god respekt för andras åsikter.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang