Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Dag Lindgren ·

  Samsynen måste inkludera att hög produktion är en viktig komponent

  Sveriges växande skogar ger framtida generationer råvaror samt optioner för kollagring. De ger en trygghet och resiliens inför en osäker och hotande framtid. Minskning av fossilt kol borde innebära mer fotosyntes, dvs mer skogstillväxt. I ett "nytt" konceptet måste vägar till en hög och ökande skogsbiomassaproduktion ingå.
  Däremot tycker jag konsumtion av träprodukter (reklam emballage, hygien) onödigt tjocka papperstidningar etc. kunde reduceras, men då knappast som en del i ett skogsprogram. Skogsnäringen kunde försöka reducera transporterna knutna till näringen.
  Skulle den svenska skogen överproducera, så lagrar den kol istället. Så det är bara ett administrativt problem hur vi ändå skall ge incitament för att öka produktionen

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang