Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Titti Schönbeck · medmänniska

    Hög tid för ansvarstagande!

    Jag känner väl igen det som skildras i artikeln
    och är djupt bekymrad över hur det tillåts att vara. Ansvariga måste ta ansvar och inte som nu backa och vältra över på civilsamhället. Det får förödande konsekvenser på alla nivåer; individ-, grupp-, familj-, och på samhällsnivå. Det kostar så väl i lidande som rent samhällsekonomiskt. Lidandet kan inte mätas i pengar. Vi har inte sett alla konsekvenser av detta än. Varken humanitärt, psykiskt, psykosocialt, fysiskt, privatekonomiskt, i sjukskrivningstal, eller samhällsekonomiskt. Inte heller har vi än sett konsekvenserna när det gäller tilltro till myndigheter, beslutsfattare, politiker. Jag är, som många som är insatta och drabbade direkt och indirekt, djupt oroad. Detta är mycket allvarligt och det behöver ansvariga, allmänheten och media förstå. Ansvariga måste ta det på allra största allvar och agera. Det är akut. Tack Elisabet för att du skriver så det når ut och kan bidra till att förändra en ohållbar situation!

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang