Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Göran Rönning ·

    Intressanta synpunkter från Sveaskogs tidigare schef

    Har man som jag följt skogsdebatten och deltagit i den, de senaste 50 åren blir man inte förvånad när tidigare hårdhänta försvarare av skövlingsprincipen, nu ändrar ståndpunkt till det motsatta. Det finns ett talesätt, när fan blir gammal blir han religiös. Många intressant synpunkter som Dockered framförs. Och här får vi ytterligare stöd för det som vi från naturvården framför under många år - Sveaskog har överavverkat och skövlat oersättliga naturskogar under många år. Skogar som aldrig mera kommer igen. Sveaskogs ekoparker skövlas nu också på löpande band - trots de lögnaktiga förnekelserna från ansvariga inom Sveaskog.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang