Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Dag Lindgren ·

    Mer gallring och lägre lägsta slutavverkningsålder

    Sveaskog skulle kunna ta ut mer virke i gallring i ganska gammal skog även om det är mindre lönsamt.
    Sveaskog (=skogssverige) skulle åter argumentera för fem år lägre lägsta slutavverkningsålder för planterade skogar. Det ger större frihet och flexibilitet för markägare. Detta diskuterades tidigare men godkändes inte pga effekter för rennäringen.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang