Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Martin ·

    Samma sak som förut?

    För inte särskilt många år sedan hade Länsstyrelsen en politiskt vald styrelse. Det är därför det heter Läns-STYRELSEN. Den politiskt valda styrelsen hade inflytande över en mängd av länsstyrelsens beslut. För några år sedan avskaffades dock den politiska styrningen av Länsstyrelsen, och länsstyrelsen fick istället ett insynsråd. Orsaken var att man ansåg att lokala politiker inte skulle lägga sig i länsstyrelsens beslut. Man ansåg att det var viktigt att skilja på politik och juridik. Lokala politiker skulle inte tillåtas att göra politiska tolkningar av nationell lagstiftning. Borianas förslag är att gå tillbaka till hur det var förr, bara det att Boriana, vill låta Regionen utföra de arbetsuppgifter som Länsstyrelsen förr utförde. Varför inte då lika gärna behålla namnet Länsstyrelsen, men låta regionpolitiker styra över detta organ?

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang