Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Dag Lindgren ·

    Ingen begränsning för att avverka vad som är långsiktigt uthålligt!

    Det i skogen bundna kolet ökar i Europa och Sverige utan denna typ av avverkningsbegränsningar. Detta är önskvärt och åstadkommes delvis av god skogsskötsel. Incitamenten för god skogsskötsel minskar kraftigt om den inte ger en fördel för genomsnittsbrukaren. Marknadskrafterna har hållit skogsavverkningen under den uthålliga tillväxten i Europa, så varför ett komplicerat och svårhanterat nytt system för detta?
    På lång sikt ökas skogens kapacitet att hålla kol genom god skogsskötsel och detta kan komma till användning när det finns så mycket kol i atmosfären så den måste överföras i kol och när villigheten att betala för i skog bundet kol ökar. Om vi nu begränsar uttaget under vad som är långsiktigt möjligt kommer incitamenten för att minska tillförseln av fossilt kol till astmosfären att minska.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang