Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Berndt Ericsson · F d ämnesråd Utbildningsdepartementet

    Arbetslivets behov

    ska ju den enskilde agera utifrån och på det sättet få inflytande över vad som erbjuds och genomförs. Detta ska ske inom ramen för en samverkan mellan intressenter och aktörer. Deras behov kanaliseras till den enskilde i SYV och mynnar ut i en ISP. Detta är vad en infrastruktur ska resultera i, utan att den enskildes ”behov och förutsättningar” sätts ur spel!

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang