Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Jonas Jonsson · ordförande Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)

    Svar på Berndt Ericssons reflektioner

    Det stämmer att en stor del av vuxenutbildningen finansieras genom generella statsbidrag. Samtidigt har riktade statsbidrag kommit att spela en viktig roll för bredden på vuxenutbildningen och tillgången till yrkesutbildning i många kommuner, men utformningen av dagens statsbidragssystem, med en mängd olika bidrag för olika utbildningsformer och korta planeringstider, ger inte de bästa förutsättningarna för nyttjandet av tillgängliga resurser och utvecklingen av vuxenutbildningen, menar ViS.

    Det stämmer också att vuxenutbildningen, enligt dagens regelverk, ska ta sin utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar. Artikeln är emellertid framåtsyftande och ViS anser, i likhet med vad som exempelvis framhålls av Komvuxutredningen, att vuxenutbildningen har, och ska ha, en viktig roll för arbetslivets kompetensförsörjning. Därmed bör såväl individens som arbetslivets och samhällets behov tas i beaktande. ViS ser ingen motsättning i detta.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang