Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Berndt Ericsson ·

    Reflektioner

    ”Statlig finansiering”? En volym på ca 145 000 årsplatser är finansierade inom det generella statsbidraget! Hur nyttjas detta? ”Arbetsmarknadens behov”? Det är den enskildes behov som ska tillgodoses enligt nuvarande lagstiftning!

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang