Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Johan Jörnhagen ·

  Konspirationsteoretiker

  Jag betackar jag mig från inledningar som ”Haha, du är rolig…”. Prova att googla ”Härskarteknik”.

  Nu till innehållet i ditt inlägg.

  Inom såväl mitt eget ämnesområde men ffa andras förlitar jag mig på rådande vetenskaplig evidens.
  Jag väljer att vaccinera mina barn eftersom ledande forskare och ansvariga myndigheter världen över rekommenderar det och då jag inte själv är infektionsläkare och jag tror på att månlandningen har ägt rum eftersom en överväldigande dokumentation stöder det och då jag själv varken är rymdfysiker eller var född 1969.

  Naturligtvis går det att hitta konspirationsteoretiker som är av avvikande åsikt. Ibland även någon med akademiska meriter. Att förlita sig på dessa vars åsikter skiljer sig från 97% av övriga forskares inom området, inte minst när man själv saknar kompetens inom samma område, strider inte bara mot vetenskaplig praxis utan även sunt förnuft.

  Din tilltro till Richard Lindzen är ett bra exempel på detta.

  Richard Lindzen har inte bara varit skeptisk till klimatförändringarna och kallat dess förespråkare en kult. Han har under många år även ifrågasatt rökningens skadliga effekter. Något han idag talar tyst om då vi numera vet att få saker påverkar hälsan mer än tobaksrökningen och i västvärlden utgör den största enskilda orsaken till förebyggbar sjukdom och död.

  Lindzen hävdar i sitt brev till Donald Trump att de globala ansträngningarna att minska klimatförändringarna inte vilar på vetenskaplig grund.
  När Lindzens kollegor på Massachusetts Institute of Technology fick vetskap om brevet skrev de ett eget brev i vilket de tog avstånd från hans åsikter. Brevet undertecknades av 30 universitetets professorer inom klimatforskning.
  I brevet gör de klart att de och den överväldigande majoriteten av världens klimatforskare inte bara anser att klimatförändringarna är orsakade av människans utsläpp av koldioxid utan också att dessa utgör ett allvarligt hot mot mänskligheten bla i form av höjningen av havsnivån, försurning av haven samt en ökad frekvens av extremväder såsom översvämning och torka.

  Richard Lindzens brev är dessutom fullt av faktafel, här följer några:

  x Lindzen gör sig till språkrör för USAs befolkning och hävdar att denna ställer sig bakom Trumps återhållsamma klimatpolitik.
  I själva verket önskar 64% av amerikanerna att USA gjorde mer för att motverka klimatförändringarna, endast 13% vill göra mindre. 89% av amerikanerna vill utveckla solenergin och 83% vindkraften.

  x Lindzen beskriver åtgärder ämnade att minska utsläppen av koldioxid samt investeringar i förnybara energikällor som poänglösa och ekonomiskt skadliga.
  Istället beräknas effekterna av klimatförändringarna kosta 1,2 biljoner dollar årligen och studier har visat att varje dollar investerad inom förnybar energi ger pengarna tillbaka 30 gånger. Antalet arbetstillfällen inom förnybar energi ökar 12 gånger fortare än övriga jobb.

  x Enligt Lindzen skulle begränsad användning av fossila bränslen påverka människor världen över negativt, inte minst de fyra miljarder bosatta i länder tidigare benämnda utvecklingsländer.
  I själva verket beräknas 250 miljoner människor behöva lämna sina hem fram till 2050 till följd av ökade halter koldioxid och dess effekter. Det är också visat att förnybar energi är det billigaste alternativet för utvecklingsländer.

  Avslutningsvis hävdar du att Lindzen har 1000 RIKTIGA forskare bakom sig. Vad är en riktig forskare?
  Lindzens hävdade att hans brev var underskrivet av 300 ”eminenta forskare och kvalificerade individer”. The Guardian visade att ytterst få av dessa forskade inom naturvetenskapliga ämnen och innehäll flera kända klimatförnekare.

  Du undrar hur en klimatförnekare ser ut.
  Klimatförnekelse eller klimatskepticism är skepcism mot den vetenskapliga uppfattningen att klimatförändringarna är orsakade av människan och utgör ett hot mot mänskligheten.
  Richard Lindzen är en känd klimatförnekare.
  Följer du Hans Lönns uppmaning kanske du hittar en till.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang