Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Lars Cornell · Naturvetare

  Vilken grupp tillhör du?

  Johan J.

  Haha, du är rolig men med bra fråga. Jag tillhör också de 97% som anser att koldioxid är en växthusgas som gör jorden varmare. Hans Lönn pratar om 'klimatförnekare'. Hur ser sådana ut? Jag har hört talas om dem men aldrig träffat någon.

  Man kan dela upp människor i olika grupper på följande sätt, ingen av dem är 'klimatförnekare':

  Grupp noll:
  De anser att koldioxid är en växthusgas som gjort jorden varmare. Men nu har den gjort sitt och det har uppstått i det närmaste 'mättnad'. Ta en träskiva och täck för ditt fönster. Då blir det svart i rummet. Ytterligare en skiva gör ingen skillnad. Så är det också med koldioxid.

  Grupp ett:
  Den mycket ansedde forskaren Lindzen har i petition till president Trump skrivit följande,
  Vi uppmanar United States government,
  och andra, att dra sig ur FN:s ramkonvention
  om klimatförändringar (UNFCCC).
  Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd.
  Men koldioxid, målet för UNFCCC, är inte en förorening
  utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden.
  Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar
  att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären
  kommer att vara godartad - mycket mindre än tidiga modeller indikerar.
  Petition av Dr. Richard S. Lindzen och ställd till U.S. government.
  Lindzen har mer än 1000 RIKTIGA vetenskapsmän bakom sig. Se vidare
  http://www.klimatupplysningen.se/2017/05/12/professor-richard-lindzen-kallar-klimatalarmister-ohederliga/
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

  Grupp två:
  IPCC AR5 som kom år 2015 skriver i scenario TCR RCP4,5 som är det för oss vardagsmänniskor mest intressanta (det finns även equilibrium, 'ECR' men det ligger bortemot 1000 år i framtiden).
  - Den transienta klimatkänsligheten är sannolikt i området 1,0 till 2,5 grader (hög sannolikhet) och extremt osannolikt mer än 3 grader.
  (Ny forskning justerar dessa värden till 0,9 - 1,7 grader med medelvärde 1,2°)
  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-17-0667.1

  Grup 3-8:
  Sveriges Regering påstår 3° - 8°.
  - Vi är på väg mot en temperaturökning på mellan 3-8 grader vid slutet av detta århundrade.
  Varför tror inte Sveriges Regering på vetenskap och IPCC?

  Grupp 8:
  Regeringens rådgivare agronomen Johan Rockström (Club of Rome) påstår att det kommer att bli 8 grader varmare år 2100.

  Grupp 15:
  Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och vice ordförande i Regeringens klimatråd, anser att mellan 10 och 15 grader varmare kommer det att bli.
  Med det placerar han sig på samma vetenskapens skräphög där Johan Rockström sedan länge befinner sig.

  Grupp +:
  En växande skara vetenskapsmän anser att koldioxidens nytta är betydligt större än dess skada. Höjningen med ca en grad innebär en klimatförbättring. Ändringen från 300 till 400 ppm har ökat fotosyntesen så att växtkraften för skogs- och lantbrukare ökat med ca 35 miljarder kronor varje år. För hela världen kan den klimatförbättringen sannolikt tusenfaldigas.

  Jag, väl utbildad åldrad vit man, tillhör grupp "ett" och grupp "+" som är den största bland vetenskapsmän. Bland journalister dominerar gruppen kring Rockström. Men han är ju agronom och röd politiker och ej vetenskapsman i klimatfacket.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang