Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

  • Hans Lönn · Civilingenjör

    Kunskap är en tillgång om man inte utmanar Jantelagen i Sverige!

    Jag hade förmånen att lyssna på Bert Bolin för länge sedan! Han redovisade slutsatserna från borrkärnor som daterats 100 000 år tillbaka i tiden. Man kunde utläsa ppm av CO2. Det syntes då tydligt hur halterna var i stort sett konstanta fram till industrialisms intåg i mitten på 1700-talet. Sedan steg nivåerna försiktigt fram till 50-talet då de började stiga nästan lodrätt beroende på skalorna på x- och y-axlarna! Det syntes också tydligt att vi var på väg in i en ny istid! Men det är vi inte längre! Det syntes lika tydligt på diagrammet över jordens temperaturutveckling! Gu så jobbigt det är med dessa klimatförnekare! Men de är i gott sällskap - Donald Trump!

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang